لطفا صبر کنید ...

قهوه لاوازا کوالیتا اورو پودر Qualita ora قوطی 250 گرمی
قهوه لاوازا کوالیتا اورو پودر Qualita ora قوطی 250 گرمی
۲۶۸٬۰۰۰ تومان
قهوه لاوازا کرم گوستو 250 گرمی crema e gusto
قهوه لاوازا کرم گوستو 250 گرمی crema e gusto
۱۶۹٬۹۰۰ تومان
قهوه ایلی کلاسیکو مدل موکا Moka
قهوه ایلی کلاسیکو مدل موکا Moka
۳۴۸٬۰۰۰ تومان
قهوه ایلی کلاسیکو قرمز مدل فنجان 250 گرمی
قهوه ایلی کلاسیکو قرمز مدل فنجان 250 گرمی
۳۲۸٬۰۰۰ تومان
قهوه ایلی قهوه ای مدل فیلتری 250 گرمی
قهوه ایلی قهوه ای مدل فیلتری 250 گرمی
۳۴۸٬۰۰۰ تومان
قهوه ایلی قرمز کلاسیکو مدل فیلتری
قهوه ایلی قرمز کلاسیکو مدل فیلتری
۳۶۸٬۰۰۰ تومان
قهوه ایتالیا قرمز مدل گرن کرما ساکوئلا 250 گرمی
قهوه ایتالیا قرمز مدل گرن کرما ساکوئلا 250 گرمی
۱۷۷٬۰۰۰ تومان
۸ %
پودر قهوه جاکوبز مدل کرونانگ 500 گرمیJacobs kronung
پودر قهوه جاکوبز مدل کرونانگ 500 گرمیJacobs kronung
۲۸۷٬۰۰۰ تومان
۲۶۴٬۰۴۰ تومان
قهوه لاوازا کوالیتا روسا 250 گرمی Qualita rossa
قهوه لاوازا کوالیتا روسا 250 گرمی Qualita rossa
۱۶۹٬۹۰۰ تومان
قهوه اسپرسو کافی مافی مدل میکل آنژ (70عربیکا-30ربوستا)
قهوه اسپرسو کافی مافی مدل میکل آنژ (70عربیکا-30ربوستا)
۱۰۹٬۰۰۰ تومان
قهوه اسپرسو کافی مافی مدل لئوناردو (30عربیکا،70ربوستا)
قهوه اسپرسو کافی مافی مدل لئوناردو (30عربیکا،70ربوستا)
۹۹٬۰۰۰ تومان
قهوه اسپرسو کافی مافی مدل متا ا متا (50عربیکا-50ربوستا)
قهوه اسپرسو کافی مافی مدل متا ا متا (50عربیکا-50ربوستا)
۱۱۰٬۰۰۰ تومان
قهوه اسپرسو کافی مافی مدل مونالیزا (100عربیکا)
قهوه اسپرسو کافی مافی مدل مونالیزا (100عربیکا)
۱۱۹٬۰۰۰ تومان
قهوه اسپرسو کافی مافی مدل رم (100% ربوستا)
قهوه اسپرسو کافی مافی مدل رم (100% ربوستا)
۸۹٬۰۰۰ تومان
قهوه اسپرسو کافی مافی مدل میلان (100%ربوستا)
قهوه اسپرسو کافی مافی مدل میلان (100%ربوستا)
۸۹٬۰۰۰ تومان

لیست انواع قهوه آسیاب شده در فروشگاه اینترنتی کافی مافی