آرشیو تگ ها

گران ترین قهوه

بهترین قهوه جهان کدام است و چگونه انتخاب می شود ؟معیار انتخاب آن را بدانید.

بیشتر مردم شیفته مسائل افراطی هستند و من شخصا نمی‌توانم آن‌ها را سرزنش کنم! خود من هم همیشه می‌خواهم «ترین‌ها» را بشناسم. مثلا می‌خواهم بدانم بلندترین ساختمان دنیا یا تندترین فلفل و همچنین بهترین قهوه جهان کدام است. متاسفانه، واقعیت اغلب…
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture