آرشیو تگ ها

کرم قهوه

کرم قهوه چیست؟ با خامه قهوه غیر لبنی متفاوت است! خودتان انتخاب درست کنید!

بسیاری از مردم فقط شیر را به قهوه اضافه می کنند. آیا کرم یا خامه قهوه خیلی سنگین نیست؟ آیا مردم واقعا خامه به قهوه شون اضافه می کنند، یا ممکنه چیزای دیگه مثل خامه غیرلبنی اضافه کنند! افزودنی های بسیاری مثل، شیر، شکر، کرم قهوه و سیروپ ها…
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture