آرشیو تگ ها

زنگ زدگی قهوه

60 درصد از گونه های قهوه خودرو در طبیعت به دلیل تغییرات آب و هوا در معرض نابودی

بیش از 100 گونه قهوه در طبیعت وجود دارد. همه دانه های قهوه تقریبا از نظر ظاهری به هم شباهت دارند ولی از نظر نژاد و خواص متفاوت هستند. علاوه بر گونه های معروف و اصیل یکسری گونه های قهوه خودرو در طبیعت هستند که خود به خود و طبیعی در طبیعت…
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture